Danışmanlık, Tasarım, Mimari Proje, İçmimari Proje, Proje Yönetimi, Uygulama, Ekipman

Danışmanlık

Danışmanlık

Ağırlama ve/veya konaklama, yatırımcı ve/veya işletmeci adayı ile birlikte doğru gayrimenkul ve doğru işletme konumunun seçimi dahil olgunlaştırılacak ana talepler doğrultusunda, belirlenecek konseptin müşteri hedef kitlelerine göre, içmimarı tasarım ve uygulama süreçlerindeki yönlendirmeleri dahil işletmenin devreye alınıncaya kadar ki tüm ekipman, personel ve alternatifli tedarikçi bulunma desteklerimizi kapsar.
Tasarım

Tasarım

Konaklama ve/veya ağırlama sektöründe; belirlenen hedef kitleye ürün ve/veya hizmet üretmek için, müşteri ile birlikte olgunlaştırılan içeriğin, talepler doğrultusunda iç mimari konsept tasarımının yapılması çözümlerimizi içerir.
Mimari Proje

Mimari Proje

Sağlamlık, işlevsellik ve estetik ilkelerini içeren ağırlama ve konaklama işletmelerinin planlarının, kesitlerinin, malzeme ve bağlantı detaylarının cephe ve dış görünüşleriyle yerleşim planlarının, iç düzenlerini ve detaylarını içeren teknik ve mimari proje hizmetlerimizi kapsar.
İç Mimari Proje

İç Mimari Proje

Ağırlama ve/veya Konaklama sektörüne ürün ve/veya hizmet üretmek için belirlenen yapı için kullanıcılara işlevsel, yapısal, estetik ve para kazanma odaklı ölçütlere göre en uygun tasarım çalışmalarımızı içerir.
Proje Yönetimi

Proje Yönetimi

İşletmeci ve/veya yatırımcı ile birlikte, konaklama ve/veya ağırlama sektörüne ürün ve/veya hizmet üreten mevcut veya yeni işletmenin, önce istenen veya müşteri ile birlikte olgunlaştırılan konsepte göre tasarımın kurgulanmasını, projelendirmesini ve/veya ekipmanları ile birlikte yapılandırılarak işletmeye alınıncaya kadar ki yönetim faaliyetlerimizi kapsar.
Uygulama

Uygulama

İşveren adına, işveren onayı ve bilgisi ile birlikte; onaylanan tadilat veya işletme gayrimenkulünün, tasarımın ve/veya yaptırılmış projenin, satın alma süreçleri ile ve/veya satın almasız uygulamalarının yapılmasını veya işletmesinde ihtiyaç duyulan veya belirlenen, anahtar teslim hazır hale getirilmesine kadar ki tüm süreçlerin ürün ve/veya hizmetlerini içerir.
Ekipman

Ekipman

Ağırlama ve/veya konaklama işletmelerinin işveren tarafından tasarlatılmış ürün ve/veya hizmet üretmek için ihtiyaç duyacağı tüm hareketli ve sabit demirbaş yatırımlarının teminini veya tasarlanmasını, projelendirilmesini, yapılması ve/veya yaptırılmasını içeren hizmetlerimizi içerir.