ISBU GIZLILIK SÖZLESMESI

(“Sözlesme”) ……../……./……. tarihinde asagida yer alan taraflar arasinda akdedilerek hükümlerini dogurmaya baslamistir.

TARAFLAR

Bir tarafta, ……………………………………….’da kurulmus ve tescilli merkezi …………………………………………..’da bulunan bir sirket olan ………………. (bundan böyle SIRKET1 olarak anilacaktir.)

Diger tarafta, ………………………..’da kurulmus ve tescilli merkezi …………………………………..’da bulunan bir sirket olan ……………………….. (bundan böyle SIRKET2 olarak anilacaktir.)

GIRIS

Taraflar………………………………………………………………………….. ve……………………………………………………………….. amaçlarina yönelik olarak teknik ve tescilli bilgilerin paylasilmasini karsilikli olarak kabul etmislerdir.

Taraflar birbirileri ile olan temaslari sirasinda birbirlerine Madde 1’de açiklanan ve kamuya açiklanmasini, umumi bilgi haline gelmesini, üçüncü kisilere ifsa edilmesini ve kullanimina izin verilmesini istemedikleri “Gizli Bilgi”yi açiklayabilirler ve;

Bu sebeple, isbu sözlesmenin ayrilmaz bir parçasini teskil eden yukaridaki giris bölümü uyarinca, Taraflar asagidaki hususlarda mutabakata varmislardir:

 1. GIZLI BILGI

1.1. Gizli Bilgi kamuya açiklanmayan ve Taraflara da aralarinda gerçeklestirecekleri bir temas ya da anlasma geregi açiklanacak olan, tüm veri, örnek, teknik ve ekonomik bilgi, ticarilestirme, arastirma stratejisi, ticari sirlar ve know-how da dahil tüm bilgiler olarak tanimlanmaktadir.

1.2. Gizli Bilgi herhangi bir sinirlama olmaksizin asagidakileri kapsamaktadir:

–    Amaçla baglantili olarak diger Tarafa açiklanan yazili ve sözlü tüm bilgi, fikir, tahminler;

–    Taraflara arasindaki konusmalar, tartismalar, görüsmeler ya da toplantilar ve yazismalar ile sözlü olarak mübadele edilen tüm bilgiler;

–    Her iki tarafça hazirlanmis tüm analiz, derleme, çalisma, teklif, ve diger belgeler;

–    Tüm ticari anlasmalar veya taraflar arasinda akdedilen anlasmalar, gizli bilgi alisverisini içeren sözlesmeler

–    Sirket satis ve sirket ortaklik sözlesmeleri ile diger ilgili sözlesmeler

1.3. Bununla birlikte, Taraflardan her biri asagidaki hallerde Gizli Bilgiyi tamamen ya da kismen ifsa edebilir ya da kullanabilir:

–    Gizli bilginin isbu sözlesmenin ihlali veya kusur disindaki bir sebebe binaen kamunun bilgisine dahil olmasi;

–    Gizli bilginin üçüncü kisilerce serbestçe iletilmesi veya kullanilmasina ifsa eden tarafin yazili olarak muvafakat etmesi;

–    Gizli bilgiyi alan tarafin söz konusu bilgiye diger tarafça ifsa edilmeden önce sahip oldugunu kanitlamasi durumunda;

–    Bilginin; alan tarafin diger taraftan alinan söz konusu Gizli Bilgiye dogrudan ya da dolayli olarak erisme yetkisi olmayan çalisanlari veya temsilcileri tarafindan bagimsiz olarak gelistirilmesi durumunda;

–    Taraflardan birinin, yetkili mahkemenin veya resmi ya da idari makamin karari, yürürlükte bulunan kanun veya yönetmelik geregi ifsa etmekle yükümlü olmasi durumunda; bunun için, bu tür bir ifsanin önlenmesi amaciyla gerekli tüm yasal ve makul önlemlerin alinmis olmasi ve bilginin lehine tescil edildigi Tarafa ifsa ile yükümlü olan tarafin ifsasindan önce uygun bir koruyucu ihtiyati tedbire basvurmasina imkan verecek kadar yeterli bir süre içinde ihbarda bulunulmasi gerekmektedir.

 1. GIZLILIGE ILISKIN YÜKÜMLÜLÜKLER

2.1. Isbu Sözlesmenin imzalanmasi ile Taraflardan her biri Gizli nitelikteki tüm bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayi, bunu bir sir saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliligin saglanmasi ve sürdürülmesi, Gizli Bilginin veya herhangi bir kisminin kamu alanina girmesini veya ifsa eden tarafin yazli muvafakatini gerektiren bilgiyi alan tarafin çalisanlari hariç üçüncü bir kisiye ifsasini önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayi ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmislerdir.

2.2. Bununla birlikte, Taraflardan her biri isbu Sözlesme ile açikça:

 1. a) Gizli Bilgiyi her ne sebeple olursa olsun, dogrudan ya da dolayli olarak kendisinin ya da herhangi bir üçüncü kisinin yararina kullanmamayi, ifsa eden Tarafça izin verilen amaç disindaki bir amaç için kullanilmasina izin vermemeyi,
 2. b) Hiçbir Gizli Bilgiyi, herhangi bir üçüncü kisiye, firmaya, acentaya veya kuruma açiklamamayi, rapor etmemeyi, yayinlamamayi veya ifsa etmemeyi veyahut isbu maddenin hangi sekilde olursa olsun böyle bir ifsadan kaçinmak için (c) fikrasinda belirtilenler hariç gerekli tüm hukuki ya da diger tedbirleri alma
 3. c) Gizli Bilgiyi kati bir “bilinmesi gereklilik arz etme” temelinde ancak ifsa eden Tarafin açik yazili muvafakati üzerine çalisanlara, vekil veya temsilcilere, bunlarin da en az isbu Sözlesmede yer alanlardan daha az kati olmayan yükümlülüklerle bagli olmalari sartiyla açiklamayi taahhüt etmektedir.

2.3. SIRKET1 veya onunla dogrudan ya da dolayli olarak baglantili sirket veya kuruluslar Isbu Sözlesmeyle:

 1. a) Hiçbir sekilde, SIRKET2’de çalisan veya geçmiste çalismis veya Isbu Sözlesmenin hükümlerinin yürürlükte kaldigi süre içerisinde istifa eden veya isten çikartilan isçileri kendisine transfer etmeyecegini
 2. b) Hiçbir durumda SIRKET2’nin yazili izni olmaksizin teknoloji transfer etmeyecegini

kabul ve taahhüt eder.

 1. GIZLI BILGININ KOPYALANMASI

Taraflardan her biri, açikça, Gizli Bilginin ilgili tarafin önceden verecegi yazili muvafakati olmaksizin tamamen veya kismen kopyalanmayacagini taahhüt eder.

 1. GIZLI BILGININ IADE EDILMESI

4.1. Taraflardan her biri, Sözlesmenin sona erdigi durumlarda, diger yükümlülüklere halel gelmeksizin Isbu Sözlesme geregi asagidaki yükümlülüklerle bagli oldugunu kabul eder:

 • Gizli Bilgi içeren tüm belgeler Ifsa eden tarafa ya da ifsa eden tarafça belirlenen diger kisilere iade edilecektir.
 • Bu tür belgelerin suretleri, ve ifsa eden tarafça veya onun adina ya da temsilcileri veya paragraf 2.2’de belirtilen kendilerine Gizli Bilgi açiklanan kisiler tarafindan hazirlanan rapor, derleme, analiz, yorumlar imha edilecektir.
 • Gizli Bilginin kaydedildigi bilgisayarda bulunan ve gizli bilgiyi alan taraf ya da temsilcileri ya da yukarida bahsi geçen paragraf 2.2’de belirtilen kisiler tarafindan bulundurulan suretleri silinecektir.
 1. TAZMIN

5.1. Taraflardan her biri, isbu Sözlesme tarafindan kendilerine yüklenen yükümlülüklerden herhangi birinin ihlali halinde, Gizli Bilginin iade edilmesine ragmen diger tarafin sirf yukarida bahsedilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi sebebiyle önemli bir zarara ugrayabilecegini kabul eder. Bu sebeple, taraflardan her biri diger tarafin ugradigi böyle bir zarari tamamen tazmin edecegini taahhüt eder.

5.2 Taraflardan her biri, Gizlilige yönelik her tür tehdidi önleme veya devam eden gizliligin bilgiyi alan tarafça ihlalini hukuki yollarla durdurma hakkina sahip olduklarini ve ihlalde bulunan taraf aleyhine karar elde edilmesi durumunda, söz konusu taraf diger tarafin avuktlik ücreti de dahil olmak üzere yargilama masraf ve giderlerini tazmin edecegini kabul eder.

 1. SÖZLESME, ISLEM VE GÖRÜSMELERIN GIZLILIGI

6.1. Islemler ve isbu Sözlesme hükümleri ve gerçeklesecek görüsmelerin içerikleri kesinlikle gizli tutulacaktir.

6.2. Umuma yapilacak ilanlara yönelik olarak ilgili Taraflar karsilikli olarak karar verecektir.

 1. SÜRE

7.1. Isbu Sözlesme yukarida belirtilen imza tarihinde yürürlüge girecek (yürürlük tarihi) ve ……………………. süre için yürürlükte kalacaktir.

7.2. Isbu Sözlesmenin sona ermesine ragmen, gizlilik yükümlülükleri, alan tarafa açiklanan Gizli Bilgi gizlilik özelligini kaybedene kadar devam edecektir.

 1. UYGULANACAK HUKUK

8.1. Isbu Sözlesme ……. Hukukuna uygun olarak akdedilecek ve uygulanacaktir.

 1. YETKILI MAHKEME

9.1. Isbu Sözlesmeden dogan tüm uyusmazlik, iddia ve çatismalara yönelik olarak …………….Makemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 1. IHBARLAR

10.1. Isbu Sözlesme uyarinca yapilacak tüm ihbarlar yazili olarak asagidaki usullerden birine göre yapilacaktir:

 1. a) Kurye veya iadeli taahhütlü mektup ile taraflarin asagida belirtilen ihbar adreslerine gönderilecek;
 2. b) Fax, elektronik posta yolu ile gönderilerek, kurye veya iadeli taahhütlü mektup ile teyid edilecektir. Bu durumda ihbarlar nihai olarak adreste bulunan tarafindan imzalanmis posta alindisinin üstünde yer alan tarihten daha geç olmayan bir tarihte alinmis kabul edilecektir.

 

SIRKET 1 :

Adres        :

Fax No      :

E-mail       :

 

SIRKET 2 :

Adres        :

Fax No      :

E-mail       :

 

 1. ÇESITLI HÜKÜMLER

11.1. Taraflardan her biri, isbu Sözlesmeyle birbirlerine açikladiklari bilginin tam ve dogru oldugunu beyan ve taahhüt ederler. Isbu paragrafta belirtilen yükümlülügü ihlal eden Taraf, diger tarafa verdigi zarar ve ziyani tazmin edecektir.

11.2. Isbu Sözlesmenin hükümlerine yazili bir sözlesme olmaksizin atifta veya ilavede bulunulamaz.

11.3. Isbu Sözlesmede yar alan taahhütler Taraflarin dogrudan ya da dolayli kontrolü altinda bulunan ya da kontrolü altinda bulundugu sirket ve gruplar ve bunlarin vekil ve halefleri için de baglayicidir.

 

SIRKET 1 adina    :

Imza                     :

Isim                      :

Ünvan                   :

 

SIRKET 2 adina    :

Imza                     :

Isim                      :

Ünvan                   :