6698 sayili Kisisel Verilerin Korunmasi Kanunu (“KVKK”) uyarinca, Sirketimiz tarafindan, Veri Sorumlusu sifatiyla, kisisel verileriniz, is amaçlariyla bagli olarak, asagida açiklandigi çerçevede kullanilmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarilmak ve/veya siniflandirilmak suretiyle islenecektir.  Bu kapsamda Sirketimiz tarafindan basta özel hayatin gizliligi olmak üzere, kisilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kisisel verilerin korunmasi amaciyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler geregince Sirketimiz, kisisel verilerinizin hukuka aykiri olarak islenmesini önleme, hukuka aykiri olarak erisilmesini önleme ve muhafazasini saglama amaciyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadir.

 

Bu metnin hedef kitlesi, Sirketimiz çalisanlari veya Sirketimize is basvurusu yapmis olan çalisan adaylari disindaki, Sirketimiz tarafindan kisisel verileri islenen tüm gerçek kisilerdir.

 

Veri sorumlusu sifatiyla islenen kisisel verilere, burada belirtilenlerle sinirli sayida olmamak üzere asagida yer verilmektedir;

Isim, soy isim, T.C. kimlik numarasi, adres, telefon numarasi, e-posta adresi, imza, fiziksel mekan/güvenlik görüntü kaydi, çagri merkezi/hizmet kalitesi ses kaydi, banka hesap numarasi, cookie kayitlari

 

Kisisel verilerin islenme amaçlari ve hukuki sebepleri; Tarafinizca paylasilan kisisel verileriniz;

 • Sirketimiz tarafindan sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiginiz kurum ve kuruluslari faydalandirmak için, Sirketimizin ticari ve is stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasi, pazarlama faaliyetlerinin yapilmasi, is gelistirme ve planlama faaliyetlerinin gerçeklestirilmesi dahil ve fakat bunlarla sinirli olmamak üzere gerekli çalismalarin yürütülmesi,
 • Sirketimiz tarafindan yürütülen iletisime yönelik idari operasyonlarin yürütülmesi,
 • Sirketimizin kullanimda olan lokasyonlarin fiziksel güvenliginin ve denetiminin saglanmasi,
 • Is ortagi/müsteri/tedarikçi (yetkili veya çalisanlari) iliskilerinin kurulmasi,
 • Is ortaklarimiz, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kisilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere iliskin sözlesme gereklerinin ve finansal mutabakatin saglanmasi,
 • Sirketimizin insan kaynaklari politikalarinin yürütülmesi,
 • Sirketimizin çagri merkezinin aranmasi veya internet sayfasinin kullanilmasi

ve/veya

 • Sirketimizin düzenledigi egitim, seminer veya organizasyonlara katilim saglanmasi amaciyla islenecektir.

Kisisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi; Sirketimizle paylastiginiz kisisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, subeler, çagri merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecralari, mobil uygulamalar ve benzeri vasitalarla sözlü, yazili ya da elektronik olarak toplanabilir. Kisisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktir. Sirketimiz tarafindan temin edilen ve saklanan kisisel verilerinizin saklandiklari ortamlarda yetkisiz erisime maruz kalmamalari, manipülasyona ugramamalari, kaybolmamalari ve zarar görmemeleri amaciyla gereken is süreçlerinin tasarimi ile teknik güvenlik altyapi gelistirmeleri uygulanmaktadir.

Kisisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam disinda kullanilmamak kaydi ile gerekli tüm bilgi güvenligi tedbirleri de alinarak islenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemisse isleme amacinin gerekli kildigi süre boyunca saklanacak ve islenecektir. Bu süre sona erdiginde, kisisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimlestirme yöntemleri ile Sirketimizin veri akislarindan çikarilacaktir.

 

Kisisel Verilerin aktarilmasi;

Kisisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsaminda ve açiklanan amaçlarla;

 • Türk Telekomünikasyon A.S. ve Türk Telekomünikasyon grup sirketlerine,
 • Yetki vermis oldugumuz, Sirketimiz nam ve hesabina faaliyette bulunan sirketler, temsilcilerimize,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kisisel verilerinizi tabi oldugu kanunlarinda açikça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluslara,
 • Belirtilen amaçlar kapsaminda is ortakliklari, tedarikçi ve yüklenici sirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluslari ve sair gerçek veya tüzel kisilere,
 • Vergi ve benzeri danismanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kisilere, kurum ve kuruluslara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danismanlik aldigimiz üçüncü kisilere ve bunlarla sinirli olmaksizin, yurt içinde ve yurt disinda, yukarida belirtilen amaçlarla is ortaklari, hizmet alinan üçüncü kisi, yetkilendirilen kisi ve kuruluslara aktarilabilecektir.

KVKK’nin 11. maddesi geregi haklariniz; Sirketimize basvurarak, kisisel verilerinizin;

 1. Islenip islenmedigini ögrenme,
 2. Islenmisse bilgi talep etme,
 3. Islenme amacini ve amacina uygun kullanilip kullanilmadigini ögrenme,
 4. Yurt içinde / yurt disinda aktarildigi 3. kisileri bilme,
 5. Eksik / yanlis islenmisse düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nin 7. maddesinde öngörülen sartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 7. Aktarildigi 3. kisilere yukarida sayilan (e) ve (f) bentleri uyarinca yapilan islemlerin bildirilmesini isteme,
 8. Münhasiran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çikmasina itiraz etme,
 9. Kanuna aykiri olarak islenmesi sebebiyle zarara ugramaniz hâlinde zararin giderilmesini talep etme haklarina sahipsiniz.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fikrasi geregince, yukarida belirtilen haklarinizi kullanmak ile ilgili talebinizi, yazili olarak veya Kisisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirledigi diger yöntemlerle Sirketimize iletebilirsiniz.